τα εργαστήρια

Μεγέθυνση Γραμματοσειράς   Σμίκρυνση Γραμματοσειράς

Τα Εργαστήρια είναι εβδομαδιαία. Το πρόγραμμα των Εργαστηρίων είναι προκαθορισμένο με θεματολογικές ενότητες και σχέδια δράσης αλλά δεν αποτελεί ένα σταθερό σύνολο πληροφοριών. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται κάθε φορά με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας. Τα σχέδια αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων για τους παρατηρητές των εργαστηρίων συμπεριλαμβανομένων και των γονέων.

Κατά τη δημιουργία των ομάδων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη η ηλικία καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα των παικτών έτσι ώστε να μην αποκλείεται κανένας.

Δημιουργούμε ομάδες παιδιών-εφήβων-ενηλίκων. Παράλληλα δημιουργούμε ανάμεικτες ηλικιακές ομάδες, ενάντια σε κάθε επιμονή σχετικά με την ηλικία και των διαχωρισμό του Θεατρικού Παιχνιδιού ως παιχνίδι μόνο για παιδιά. Καθώς και ομάδες που αποτελούνται από οικογένειες με τουλάχιστον δυο μέλη ανά οικογένεια.

Οργανώνουμε Εργαστήρια Θεατρικού Παιχνιδιού για σχολεία (άμεση βιωματική επαφή με διάφορες διδακτικές ενότητες με βασικό στόχο την κατάκτηση της γνώσης δια μέσου της αίσθησης και την γοητεία της ανακάλυψης). Οργανώνουμε Εργαστήρια για διάφορους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, επιχειρηματικές, εμπορικές και εργασιακές ομάδες στοχεύοντας στην ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων.

^