συχνές ερωτήσεις

Τι σημαίνει Παιδαγωγική Θεάτρου;

Η Παιδαγωγική Θεάτρου με κύριο όχημα το Θεατρικό Παιχνίδι, σημαίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται και το θέατρο στην παιδευτική διαδικασία. Το θέατρο ως φαινόμενο, ως δυνατότητα έκφρασης, δράσης, επικοινωνίας και απελευθέρωσης της φαντασίας. Η Παιδαγωγική Θεάτρου δεν απευθύνεται στα χαρισματικά παιδιά. Δεν επιδιώκει να μάθει στα παιδιά να παίζουν θέατρο και να υποδύονται δίχως να παίζουν, αλλά προσπαθεί δια του θεάτρου να τα ευαισθητοποιήσει και να τα ενεργοποιήσει να νιώσουν και όχι να μοιάσουν.

Ποιος είναι ο ρόλος του Εμψυχωτή Θεατρικού Παιχνιδιού;

Μια από τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας Εμψυχωτής είναι να γνωρίζει από Παιδαγωγική και από θέατρο. Ο ρόλος του Εμψυχωτή είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μελών μιας ομάδας. Είναι να παράγει ενέργεια, δημιουργία και επικοινωνία μέσα από τα συναισθήματα. Ο Εμψυχωτής είναι κάποιος που μπορεί να εμπνεύσει την ομάδα και να της δώσει κίνητρα. Όχι να την κατευθύνει όπως εκείνος θέλει αλλά να την βοηθήσει να ανακαλύψει τη χαρά του παιχνιδιού και της δημιουργίας.

Παρατηρείται εξέλιξη από τα παιδιά που βιώνουν το Θεατρικό Παιχνίδι;

Εξαιρετικά σημαντική. Είναι πιο δημιουργικά και αυτό επηρεάζει και την μαθησιακή τους απόδοση στο σχολείο. Έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και εξελίσσονται με πολύ θετικό τρόπο. Το Θεατρικό Παιχνίδι προσφέρει ευκαιρίες για συναισθηματική αφύπνιση, αισθητική καλλιέργεια, και σύλληψη της γνώσης μέσω της αίσθησης.

Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται το Θεατρικό Παιχνίδι;

Το Θεατρικό Παιχνίδι δεν έχει ηλικία. Έχει την ηλικία εκείνου που κάθε φορά το κάνει. Έχει την ηλικία της Ομάδας. Τα πάντα γύρω μας παίζουν. Η φύση παίζει με τα χρώματα, τα σχήματα, τους όγκους, παίζει με τους ήχους τις γεύσεις τις μυρωδιές. Παίζει, αυτοσχεδιάζει και απολαμβάνει. Την ίδια ανάγκη έχει και ο άνθρωπος. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται. Με το Θεατρικό παιχνίδι ανακαλύπτουμε τη φύση μας. Ανακαλύπτουμε πως δεν είμαστε μόνο μαθητές, γονείς ή εργαζόμενοι. Οι ενήλικες με το Θεατρικό Παιχνίδι ξαναβρίσκουν το παιδί που υπάρχει μέσα τους, δηλαδή ξαναβρίσκουν τη μυθική τους ηλικία.

^